Cennik usług

USŁUGI

Pierwsza wizyta konsultacyjna

(z usg lub podobarometrią)

dr Trybulski
50-100 PLN

Pozostałe wizyty w pierwszej serii

(do 8 wizyt)

70-80 PLN

Wizyta dla stałych pacjentów oraz w kolejnych seriach

(15 wizyt i każda następna w serii)
60 PLN

#2 Usługi

Wizyta lekarska

WYSZCZEGÓLNIONE W ZAKŁADCE GABINETYi
100-200 PLN

Wizyta w domu pacjenta

100 PLN

Wizyta dla młodocianych sportowców z Żor

40 PLN

Skupiona fala uderzeniowa podkontrola USG

100 PLN