Standard Post with Image

#1 Kurs manualnych technik mięśniowo-powięziowej mobilizacji

Dedykowany dla studentów fizjoterapii i szkół policealnych masażu rozpoczynających przygodę z fizjoterapią i masażem

Cele:

Zdobycie umiejętności metodycznego wykonywania mobilizacji tkanek w podstawowych jednostkach chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcji narządu ruchu, zdobycie umiejętności metodycznego wykonania w poszczególnych obszarach ciała ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanego chwytu, zdobycie niezbędnych podstaw z diagnostyki testowej narządu ruchu oraz wykorzystania pozycji antalgicznych, zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologicznych i patologicznych reakcji organizmu na bodźcowanie tkanek miękkich, zdobycie umiejętności doboru metodyki, siły i rodzaju chwytów w zależności od wieku i dysfunkcji pacjenta, zdobycie podstawowej wiedzy na temat technik stosowanych w odnowie biologicznej sportowca, zdobycie umiejętności rozpoznawania punktów spustowych i ich niwelowania z zastosowaniem różnych technik na przykładzie 20 mięśni.

Liczba godzin lekcyjnych: 30 -3 dni

Sugerowana cena: 1000 - zł. liczba uczestników: od 10 do 16

Informacje szczegółowe:

- Część teoretyczna -

Podstawy teoretyczne - 5 h

Budowa, cechy charakterystyczne i funkcje neuronu, koncepcja budowy układu ścięgnisto-mięśniowego wg Czernego, sterowanie napięciem mięśniowym, łuk odruchowy i funkcje receptorów, charakterystyka zjawiska bólu, patologie krążka międzykręgowego, podstawy oceny usg układu ścięgnisto-mięśniowego na potrzeby terapii, techniki manualne punktów spustowych oraz zaburzeń tensegracyjnych, testy różnicowe dla wybranych dysfunkcji narządu ruchu, pozycje antalgiczne w terapii oraz wykorzystanie kombinacji skurczów ekscentryczno-koncentrycznych w terapii, wskazania i przeciwwskazania do terapii , rodzaje przyborów stosowanych terapii tkanek miękkich

- Część praktyczna - 25 h

Charakterystyka funkcji i dysfunkcji najważniejszych grup mięśniowych, analiza zdarzeń łańcuchowych tensegracyjnych zgodnie z założeniami Simons&Travel Academy, techniki manualne w leczeniu zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych, protokoły manualnego postępowania przy następujących zespołach:

a zespoły dyskopatyczne kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego

b zespoły dysfunkcji stożka rotatorów

c leczenie podczas DOMS z wykorzystaniem manualnego drenażu limfatycznego wg dr. Asdonka

d zespół ITB

e chondromalacje i konflikt rzepkowo-udowy

f zespoły zaburzeń zwianych z patologią rozcięgna podeszwowego

g zespoły bólowe głowy na tle zaburzeń szczytowo-potylicznych

h sucha igłoterapia, prezentacja technik

i wykorzystanie narzędzi do pracy z powięzia i punktami spustowymi

Standard Post with Image

#2 Program kursu suchej igłoterapii

Cena 1200, czas 40 h lekcyjnych 4 dni (2x2) z przerwą dwumiesięczną pomiędzy modułami, możliwość nagrywania w trakcie kursu

Cele kursu

C1 Zapoznanie słuchaczy z zakresem przedmiotu, C2 zapoznanie słuchaczy z historią rozwoju metodologii terapii punktów spustowych, C3 zdobycie przez słuchaczy umiejętności rozpoznawania punktów spustowych, C4 zdobycie przez studentów umiejętności manualnego leczenia punktów spustowych, C5 zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykonania zabiegów z zastosowaniem suchej igły i mezoterapii, C6 zdobycie podstaw umiejętności wykorzystania badania usg w ocenie ścięgnisto- mięśniowej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy , umiejętności i innych kompetencji

1 Wiedza z zakresu podstaw anatomii

2 Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

3 Umiejętność komunikacji z pacjentem

4 Podstawowa sprawność manualna

Narzędzia dydaktyczne

1 Wykład z prezentacją multimedialną

2 Praca praktyczna w parach

3 Praca z pacjentem

Kursanci otrzymują: certyfikat oraz dwa skrypty

Program

Łączna liczba godzin edukacyjnych 40 h

1.Wykład wprowadzający: „ Historia rozwoju terapii punktów spustowych. Charakterystyka i rodzaje terapii PS .Wskazania i przeciwskazania. Zasady bhp prowadzenia suchego igłowania. Aspekty prawne igłowania”

2.Rozpoznawania i leczenie PS w mięśniach (anatomia in vivo , charakterystyka dysfunkcji)-

A nadgrzebieniowym

B podgrzebieniowym

C obłym mniejszym i większym

D czworobocznym

E piersiowym większym

F naramiennym

G podłopatkowym

F prostowniku promieniowym i łokciowym długim nadgarstka oraz prostowniku palców

H zginaczu łokciowym i promieniowym nadgarstka, dłoniowym długim

I najdłuższym grzbietu

J pośladkowym dużym i średnim

K naprężaczu powięzi szerokiej

L czworogłowym uda

Ł dwugłowym uda, półścięgnistym i półbłoniastym

M brzuchatym łydki

N piszczelowym przednim i tylnym

O strzałkowym długim i krótkim

P biodrowo- lędźwiowym

R przywodzicielu długim , krótkim, wielkim, grzebieniowym , krawieckim

3 Wykład „Wpływ terapii kolagenem (CMD), kwasem hialuronowym oraz PRP na tkankę ścięgnisto- mięśniową” Tendinopatia, entezepotie, zmiany zapalne pochewek. Przykłady badania USG

4 Protokoły mezoterapii CMD w następujących jednostkach chorobowych

A stan po naciągnięciu mięśnia dwugłowego uda i innych

B zapalenia kaletki ponadramiennej z zespołem ciasnoty podbarkowej

C chondromalacja rzepki

D zapalenie rozcięgna podeszwowego

E entezopatie nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej

F bóle lędźwiowe niekorzeniowe,

5 PRP i IPRF w leczeniu uszkodzeń tkanek miękkich

6 Wykorzystanie USG w diagnostyce układu mięśniowo-szkieletowego

7 Igłoliza ścięgnista i oraz intramięśniowa elektrostymulacja