Ładowanie...

Kurs suchej igłoterapii

Propozycja kursu drugiego

C1 Zapoznanie słuchaczy z zakresem przedmiotu, C2 zapoznanie słuchaczy z historią rozwoju metodologii terapii punktów spustowych, C3 zdobycie przez słuchaczy umiejętności rozpoznawania punktów spustowych, C4 zdobycie przez studentów umiejętności manualnego leczenia punktów spustowych.


C5 zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykonania zabiegów z zastosowaniem suchej igły i mezoterapii, C6 zdobycie podstaw umiejętności wykorzystania badania usg w ocenie ścięgnisto - mięśniowej.


Cena 1350 zł, czas 40 h lekcyjnych 4 dni (2x2) z przerwą dwumiesięczną pomiędzy modułami, możliwość nagrywania w trakcie kursu
 • Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: Wiedza z zakresu podstaw anatomii, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętność komunikacji z pacjentem, podstawowa sprawność manualna.
 • Narzędzia dydaktyczne: Wykład z prezentacją multimedialną, praca praktyczna w parach, praca z pacjentem.

  Kursanci otrzymują: certyfikat oraz dwa skrypty.

 • Program (Łączna liczba godzin edukacyjnych 40 h):Wykład wprowadzający: „Historia rozwoju terapii punktów spustowych. Charakterystyka i rodzaje terapii PS .Wskazania i przeciwskazania. Zasady bhp prowadzenia suchego igłowania. Aspekty prawne igłowania”
 • Rozpoznawania i leczenie PS w mięśniach (anatomia in vivo, charakterystyka dysfunkcji): nadgrzebieniowym, podgrzebieniowym, obłym mniejszym i większym, czworobocznym, piersiowym większym, naramiennym, podłopatkowym, prostowniku promieniowym i łokciowym długim nadgarstka oraz prostowniku palców, zginaczu łokciowym i promieniowym nadgarstka, dłoniowym długim, najdłuższym grzbietu, pośladkowym dużym i średnim, naprężaczu powięzi szerokie, czworogłowym uda, dwugłowym uda, półścięgnistym i półbłoniastym, brzuchatym łydki, piszczelowym przednim i tylnym, strzałkowym długim i krótkim, biodrowo - lędźwiowym,przywodzicielu długim, krótkim, wielkim, grzebieniowym, krawieckim.
 • Wykład „Wpływ terapii kolagenem (CMD), kwasem hialuronowym oraz PRP na tkankę ścięgnisto- mięśniową” Tendinopatia, entezepotie, zmiany zapalne pochewek:
 • Protokoły mezoterapii CMD w następujących jednostkach chorobowych: Stan po naciągnięciu mięśnia dwugłowego uda i innych, zapalenia kaletki ponadramiennej z zespołem ciasnoty podbarkowej, chondromalacja rzepki, zapalenie rozcięgna podeszwowego, entezopatie nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej.
 • PRP i IPRF w leczeniu uszkodzeń tkanek miękkich.
 • Wykorzystanie USG w diagnostyce układu mięśniowo-szkieletowego.
 • Igłoliza ścięgnista i oraz intramięśniowa elektrostymulacja.